Pjesëmarrësit & Pikët

FITUESIT e 20 vendeve të para dhe pikët përkatëse    

Vendi Pjesëmarrësi Pikët Total  Shkolla
1 Kevin Albajrami 374 Mehmet Akif Boys' College
2 Kamila Hasanbega 373 Mehmet Akif Girls' College
3 Desada Kurti 372 Turgut Ozal College Tirana
4 Enes Kristo 371 Turgut Ozal College Tirana
5 Alda Marku 369 Mehmet Akif Girls' College
6 Kejdi Gani 369 Mehmet Akif Boys' College
7 Norgen Muka 368 Mehmet Akif Boys' College
8 Robert Leka 365 Mehmet Akif Boys' College
9 Desara Gora 360 Mehmet Akif Girls' College
10 Rodrig Naska 344 Mehmet Akif Boys' College
11 Renti Rexho 342 Mehmet Akif Boys' College
12 Xheni Dashi 339 Hydajet Lezha
13 Suela Dervishi 338 Turgut Ozal College Tirana
14 Flonja Akshija 338 "Hasan Riza Pasha" College
15 Steisi Makashi 337 Turgut Ozal College Tirana
16 Xhoxhina Facja 325  
17 Denada Haka 317 Mehmet Akif Girls' College
18 Elior Fureraj 314 Turgut Ozal College Tirana
19 Arbi Elezi 304 Mehmet Akif Boys' College
20 Anxhela Ngjeliu 302 Mehmet Akif Girls' College