Ditët e orientimit

Në kuadër të ditëve të orientimit studentët e vitit të parë të Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Anglese zhvilluan biseda konstruktive me stafin akademik.

Studentët morën këshilla të vlefshme dhe gjithashtu u njohën me të gjitha aspektet për të pasur një mbarëvajtje të suksesshme të jetës studentore.