GJLA - AKTIVITETET [2015 - 2016]

 

PLANI I AKTIVITETEVE VJETORE

 

1. ICELL - Konferenca Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

              Edicioni i 2-të i ICELL      [VETËM VIRTUALISHT]                            02 QERSHOR 2016
              Edicioni i 3-të 
i ICELL      [PJESËMARRJE & VIRTUALISHT ]        22-23 TETOR 2016


2. YCEEC - Konkursi i esesë për të rinjtë në gjuhën angleze

             Edicioni i 3-të       05 MAJ 2016


3. SEMINARE 

           Seminari i 1-rë    JANAR 2016         [Prof Dr. Victor Ristani] 

           Seminari i 2-të     MARS 2016          [Dr. Ilda Poshi] 

           Seminari i 3-të     PRILL  2016          [Prof Assoc. Dr. Elida Tabaku] 


4. WORKSHOP - Trajnim për Mësuesit

             PRILL  2016          


5. KURSE TË GJUHËS ANGLEZE - Për nxënësit e shkollave të mesme publike

           MARS  &  PRILL 2016     [8 javë]