FITUESIT e 20 Vendeve të Para

FITUESIT e 20 Vendeve të Para

1

Ylind

Lila

2

Zoela

Dimo

3

Kevin

Shani

4

Gjetjana

Hoxha

5

Eklekta

Kristo

6

Enerika

Ravolli

7

Gerald

Sula

8

Sebastian

Puka

9

Geraldina

Shani

10

Silvi

Domnori

11

Valentina

Sadikllari

12

Sindi

Zmijani

13

Alba

Çela

14

Alba

Mustafaj

15

Den

Kertusha

16

Benuelda

Hajdini

17

Aldo

Tali

18

Xhensika

Geri

19

Hajdi

Shametaj

20

Gerla

Xhelili

20

Gerta

Shllaku