Niveli B1 i gjuhës së huaj, kriter për pranimin në programet e ciklit të dytë

Të dashur studentë

Ju njoftojmë se senati akademik në datën 9.12.2015, bazuar në udhëzimin nr.52, datë 3.12.2015 vendosi përcaktimin e nivelit B1 të gjuhës së huaj, si kriter për pranimin në programet e ciklit të dytë. Testet e vlefshme do të konsiderohen testet e mëposhtme:

Gjuha angleze                                                      Niveli B1

Cambridge                                                                PET

IELTS                                                                      4.0/5.0

TOEFL Internet-based Test (iBT)                                57/86

TOEFL Paper-based Test (iTP)                                  460

TOEIC                                                                     381/649

GESE

APTIS                                                                     Aptis B1

Gjuha gjermane:

Goethe-Institut                                                          ZD

TestDaf

Gjuha franceze:                  

TFI                                                                          345/604

DELF                                                                      DELFB1

TCF                                                                  TCF 300-399

TEF                                                                  TEF 361-540

Gjuha italiane:

Peruggia                                                         CELI2 livello 2

Sienna                                                               CILS uno B1

Gjuha spanjolle:

DELE                                                                DELE inicial

Studentët të cilët aktualisht vazhdojnë studimet në programet e ciklit të dytë, në përfundim të studimeve duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës angleze në nivelin B1, në një nga provimet e lartëpërmendura.