Lista e kandidatëve fitues - Raundi I (2022-2023)

Kolegji Universitar Bedër shpall listën e kandidatëve fitues për Raundin e Parë, viti akademik 2022-2023.
 
Të premten, më datë 2 Shtator 2022, nis procesi i regjistrimit të fituesve në programet e studimit të ciklit të pare, të integruar të ciklit të dytë, si dhe ato profesionale.
 
Regjistrimet do të kryhen ndërmjet datave 2-15 Shtator, nga ora 8:00 deri në orën 16:30, pranë Sekretarisë Mësimore të Kolegjit Universitar Bedër. 
 
Klikoni mbi programin për të cilin keni aplikuar për të gjetur ID tuaj. 
 

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë

 
Fakulteti i Teknologjisë dhe Biznesit
 
KUJDES!  
 
Kandidatët e shpallur fitues duhet të regjistrohen brenda fazës së parë 48 orëshe të përcaktuar nga Ministria e Arsimit, pra më 2 dhe 3 shtator, pasi vendet mund të zihen nga aplikantët e renditur më poshtë. 
 
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
 
a) Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
b) Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me listën e notave;
c) Dy fotografi të vogla personale;
d) Mandati bankar i pagesës së regjistrimit.
 
Ju mirëpresim!
 
𝑷𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒐:
 +355673427001