Leksion i hapur me temë “Përcaktimi dhe kuptimi i mësimdhënies cilësore nga PhD Candidate, Julia Cowan

PhD Candidate Julie Cowan nga Universiteti i New Castle zhvilloi një leksion të hapur me studentët e masterit profesional të departamentit të edukimit dhe gjuhës angleze me teme: “Përcaktimi dhe kuptimi i mësimdhënies cilësore”. 

 

Znj. Cowan u ndal në disa pika kyçe të mësimdhënies, integrimin e njohurive dhe të marrëdhenies me studetët.

Ajo theksoi se informacionet për temat përkatëse duhet të përzgjidhen me shumë kujdes duke marrë parasysh kohën, ndryshimin e kulturave dhe përceptimeve. 

 

Gjithashtu shtoi se duhen përdorur një sërë strategjish mësimore për të inkurajuar zhvillimin e mendimit kritik të studentëve, zgjidhjen e problemeve dhe rritjen e performancës së tyre.