Bedër nis bashkëpunimin me “Educators without Borders”

Përfaqësues të Universitetit të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe drejtues të Organizatës Ndërkombëtare “Educators without Borders” zhvilluan një vizitë në Kolegjin Universitar Bedër, ku u pritën nga Rektori, Prof. Dr. Ferdinand Gjana dhe përfaqësuesit më të lartë të institucionit.

Mes të tjerash, qëllimi i kësaj vizite ishte nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi (MoU) mes Kolegjit Universitar “Bedër” dhe Organizatës Ndërkombëtare “Educators without Borders”, e kryesuar nga Prof. Mohamed Albaili.

Kjo marrëveshje konsiston në bashkëpunimin mes dy institucioneve në fushën e trajnimeve për mësuesit, nxënësit në nevojë dhe drejtuesit e shkollave në arsimin parauniversitar në kohë krize. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi do të ofrohen trajnime jo vetëm për pjesëmarrësit vendas, por edhe për ata nga rajoni.