Takimet e zhvilluara gjatë procesit të akreditimit të programit në Departamentin e Edukimit dhe Gjuhës Angleze

NJSBC koordinoi takimet e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm me stafin akademik, grupin punës dhe studentët e departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze, në kuadër të procesit të akreditimit për programin Master Profesional në Mësuesi: Gjuhë Angleze në dy profile: Arsim i Mesëm i Lartë dhe Arsim i Mesëm i Ulët.