Takim informues me studendtët e edukimit dhe gjuhës angleze

Njësia e Sigurimit të Cilësisë së bashku me Departamentin e Edukimit dhe Gjuhës Angleze organizoi një takim informues  me studentët e arsimit dhe gjuhës angleze në kuadër të procesit të akreditimit të programit të tyre.