Leksione të hapura me znj. Arta Dade

 

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze zhvilloi një seri leksionesh me të ftuar znj. Arta Dade.
Në leksionet e hapura të cilat u organizuan në disa ditë morën pjesë studentët e Masterit Shkencor në Gjuhë Letërsi Angleze, studentët e Masterit Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të lartë dhe Arsimin e Mesëm të Ulët si dhe studentët e Programit Bachelor.
Fokusi i leksioneve të hapura ishte tek bashkëpunimi rajonal dhe kontributi i Shqipërisë në rajon dhe më gjerë.

Ndër temat kryesore të leksioneve ishin:
• Integrimi i Shqipërisë në BE
• Bashkëpunimi Rajonal si parakusht për integrimin në BE
• Kontributi i Shqipërisë në NATO