Ditët e orientimit. Viti akademik 2022 - 2023

Në kuadër të ditëve të orientimit studentët e vitit të parë të Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Anglese u prezantuan me stafik akademik dhe gjithashtu zhvilluan biseda konstruktive.

Studentët morën këshilla të vlefshme dhe u njohën me të gjitha aspektet për të pasur një mbarëvajtje të suksesshme të jetës studentore.