Kodi i Lëndës : EDU 417
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjitë Mësimore në Edukim Isa Erbaş, PhD
2020-2021 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Abdurrahman Celebi, Msc
2012-2013 / Pranverë EDU 417-1 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.