Kodi i Lëndës : ELL 423
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Mahmut Terci, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 423-1 Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze Yakup Cetin, PhD