Emri i Lëndës : Letërsi dhe Kulturë Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 411-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shqyrton një pasqyrim të gjithëanshëm të letërsisë britanike që prej periudhës së anglishtes së vjetër e deri në shekullin XX, duke përfshirë shkrimtarë anglez, uellsian, skocez dhe irlandez. Veprat e tyre dhe konteksti social-politik i periudhës të cilës i përkasin do të jenë dëshmitarë se si letërsia është bërë çelësi i rindërtimit të identitetit kombëtar e kulturor të popullit britanik
Objektivat Studenti: do të njihet dhe krahasojë periudhat letrare, zhanret e ndryshëm të letërsisë britanike; do të diskutojë dhe dallojë elemente të ndryshëm kulturorë të shoqërisë britanike; do të shqyrtojë vepra të ndryshme letrare, (kryesisht prozë dhe dramaturgji, poezia do të trajtohet në një kuadër të përgjithshëm) sipas këndvështrimit politik, kulturor dhe karakteristikave stilistikore të secilit shkrimtar
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Sundimi anglez. Periudha e anglishtes së vjetër dhe të mesme në gjuhë dhe kulturë. Pushtimi Romak. Letërsia Mesjetare : Lirikat e Beowulf ; G. Chaucer’s The Canterburry tales,
2Diskutime rreth Letersise se vjeter dhe Mesjetare; Rilindja angleze dhe Illuminizmi: J. Milton;
3Dramaturgjia para Shakespeare; Ch. Marlowe: Dr Faustus ; W. Shakespeare_ Jeta dhe vepra ; dramaturgjia _Gjuha dhe vështirësite e saj;
4W. Shakespeare_Hamlet, Makbeth, Tregtari Venedikut, Nata e dymbëdhjetë, Romeo dhe Xhulieta
5W. Shakespeare_Karakteret e veprave përballë njëri-tjetrit _ Qëndrime kritike dhe analizë
6Poezia Metafizike: karakteristikat sociale, ekonomike, dhe letrare _ J. Donne; A. Marvell; R. Herrick
7Periudha Elisabetiane ; Periudha Puritane dhe ajo e Restaurimit – rënia e dramës
8Përsëritje dhe Provim gjysmëfinal
9Poezia klasike: J. Dryden; Poezia Viktoriane: Browning; Bronte; Wordsworth; Poezia Romantike: Byron; Burns, Blake, Shelley; Keats
10Letërsia Klasike “Age of Enlightenment”: J. Swift : Gulliver’s Travel; D. Defoe : Robinson Crusoe;
11Proza post-viktoriane ose modernistët e parë : O. Wilde: The importance of being Ernest ;
12Swift’s Gulliver perballe Defoe’s Robinson Crusoe perballe Wilde’s Ernest ; _ Letërsia në luftrat botërore _
13Letërsia moderne : D.H. Lawrence: The Horse Dealer's Daughter; V. Woolf: A profession for women;
14Stream of Consciousness Technique: G.B. Shaw: Mrs Warren’s profession & J. Conrad: Heart of Darkness;
15Impresionizmi i J. Joyce: Ulysses; Thriller i G. Greene: The comedians; Teatri absurdit: S. Becket : Waiting for Godot
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Marrja e njohurive rreth zhanreve të ndryshëm të letërsisë Britanike
2Analizimi i teksteve letrar në bazë të teorive kulturore
3Ekzaminimi i veprave të ndryshme angleze në bazë të backgroundit të tyre politik, social dhe kulturor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize15
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)