Kodi i Lëndës : ELL 432
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë ELL 432-1 Autobiografi dhe Letërsi Artistike Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.