Kodi i Lëndës : ELL 521
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Enriketa Sogutlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Ilda Poshi, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 521-1 Teoria e Gjuhësisë Yakup Cetin, PhD