Kodi i Lëndës : ELL 416
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Edona Llukacaj, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Anita Neziri, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Anita Neziri, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 416-1 Teknologji mësimore dhe pëgatitje materialesh didaktike Hasan Ugur, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 416-1 Zhvillimi i Novelës Angleze Artur Jaupaj, PhD