Kodi i Lëndës : ELL 422
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze William Karl Martin, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze Ilda Poshi, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 422-1 Poezia Angleze Bavjola Shatro, PhD