Kodi i Lëndës : ELL 415
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Edona Llukacaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Edona Llukacaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Anita Neziri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 415-1 Letërsi Post-Koloniale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.