Kodi i Lëndës : ELL 433
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë ELL 433-1 Letërsia dhe Kultura Mesjetare Isa Erbaş, PhD