Kodi i Lëndës : ELL 440
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Edona Llukacaj, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 440-1 Studime të Avancuara në Përkthim Iris Kokoli, PhD