Kodi i Lëndës : ELL 442
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 442-2 Letërsia Fantastiko - shkencore William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore William Karl Martin, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 442-1 Letërsia Fantastiko - shkencore Bavjola Shatro, PhD