Kodi i Lëndës : ELL 435
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë ELL 435-1 Vepra e Shekspirit Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 435-1 Vepra e Shekspirit Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 435-1 Vepra e Shekspirit Lediana Beshaj, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 435-1 Vepra e Shekspirit Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.