Kodi i Lëndës : ELL 511
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Irena Shehu, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Irena Shehu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 511-1 Seminar Pasuniversitar Recep Sahin Arslan, PhD