Kodi i Lëndës : ELL 531
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Arti Omeri, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Irena Shehu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 531-1 Projekt Yakup Cetin, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 531-1 Projekt Recep Sahin Arslan, PhD