Kodi i Lëndës : ELL 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare Bavjola Shatro, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 401-1 Qasje në Kritikën Letrare Bavjola Shatro, PhD