Kodi i Lëndës : ELL 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Edona Llukacaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Edona Llukacaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Edona Llukacaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Emilda Roseni, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Elvana Shtepani, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Ilda Poshi, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 411-1 Letërsi dhe Kulturë Angleze Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.