Kodi i Lëndës : ELL 413
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Artur Jaupaj, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 413-1 Letërsia dhe Kultura Amerikane Artur Jaupaj, PhD