Kodi i Lëndës : ELL 501
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Isa Erbaş, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 501-2 Metoda Kërkimore Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 501-1 Metoda Kërkimore Hasan Ugur, PhD