Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizë Teksti II merret me analizën e një shumëllojshmërie të gjerë të llojeve të teksteve në anglisht, të mësosh studentët të jenë më të aftë në të kuptuar dhe në përdorimin e gjerë të fjalëve. Qëllimi më specifik në këtë lëndë është ti mësojë studentët sesi të kuptojnë një tekst letrar. Në këtë mënyrë teksti është i ndarë në tre gjini; proza, drama dhe poezia. Detyra : studentët janë për të zhvilluar një përsëritje të tekstit letrar që është mësuar në klasë.
Objektivat Në përfundim të kësaj lënde, studentët duhet të përvetësojnë njohuri mbi cfarë është analiza e tekstit dhe llojet e analizave. Synohet analiza e teksteve duke filluar nga studimi i fjalëvë tek kuptimi dhe domethënia më gjërë. Gjithashtu synohet analiza e kontekstit, simboleve, temave kryesore etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës. Shpjegimi i silabusit, vlerësimit të lëndës. Prezantimi i autorit Washington Irving. Prezantimi i jetës dhe veprës së autorit. Punoi si diplomat dhe minister. Jetoi në Amerikë nga lufta revolucionale deri në luftën civile. Autori i parë i amerikan i sukseshëm në amerikë.
2Washington Irving, Djalli dhe Tom Walker Tregimi përcjell historinë e piratit William Kidd i cili mendohet të ketë varrosur një thesar në një pyll në Masacusetin kolonial. Kidd ka bërë një pakt të mbrojtur thesarin me djallin. Kushtet e marrëveshjes janë të paditura. Djalli ka qenë gjithmonë mbrojtësi i thesarit. Historia përtej reflekton si djalli përdor mallin e pasurinë për të mashtruar njerëzit.
3 Washington Irving, Rip Van Winkle "Rip Van Winkle" zbulon historinë e autorit amerikan Washington Irving botuar në 1819. Historia përshkruan jetën e një fshatari që jetonte në Amerikën koloniale, takon krijesa të çuditshme dhe bie në gjumë për 20 vjet.
4Washington Irving, Rip Van Winkle Analiza e kontekstit historik, analiza e niveleve të ndryshme të narracionit në tregim janë disa pika që trajtohen në këtë pjesë. Konflikti kryesor fokusohet rreth dy vizioneve të ndryshme të shoqërisë amerikane. Gjithashtu analizohet roli i mjedisit dhe simbolika.
5James Joyce, Eveline Eveline është një tregim i shkurtër, pjesë e koleksionit ``The Dubliners``. Është tregimi i vetëm që mban emrin e një personazhi femër si titull. Historia tregon jetën e një prej qytetarëve të Dublinit. Karakteri kryesor përballet me një dilemë.
6James Joyce, Araby Narratori, një djalë pa emër, përshkruan rrugët në Dublinin verior në të cilën ndodhet dhe shtëpia e tij. Paraqitet prifti i cili ka jetuar më parë në shtëpinë e tij, lojrat dhe fëmijet. Historia sinjalizon rolin e fesë mbi mënyrën si rriten të rinjtë.
7James Joyce, Araby Analiza e temave dhe simboleve kryesore. Epifani e përjetuar në fund të tregimit. Humbja e pafajësisë, dhe dashuria materialiste janë disa nga temat kryesore.
8Provim Gjysmëfinal
9E.A.Poe The Pit and the Pendulum Rrëfimi shqyrton luhatjet fizike dhe emocionale të së tashmes së pastër, duke na lënë gjykimet historike dhe morale. "Gropa dhe lavjerrësi" është një histori tradicionale e Poe-s që shkëputet nga konventat e Poe-s: e dhunshme, por në fund shpresëdhënëse, grafike, por edhe aluduese politikisht.
10"The Swimmer" i John Cheever është një tregim i shkurtër i bazuar në një njeri narcisist, i cili kishte gjithë pasurinë dhe respektin që donte nga shoqëria. Por në vend që ta vlerësonte, ai e shpërdoroi atë në një mënyrë që e çoi atë të humbiste familjen e tij, miqësi, dhe përfundimisht - një pjesë e tij.
11John Cheever’s “The Swimmer” II Tema: Njerëzit mund të mbeten të brishtë dhe këmbëngulës edhe kur gjërat zbehen dhe treten nën to. Megjithatë nuk ka moral në Cheever.
12"The Yellow Wallpaper" është një tregim i shkurtër i shkrimtares amerikane Charlotte Perkins Gilman, botuar për herë të parë në janar 1892 në Revistën New England. Ajo konsiderohet si një vepër e hershme e rëndësishme e letërsisë feministe amerikane për ilustrimin e qëndrimeve ndaj shëndetit mendor dhe fizik të grave në shekullin e 19-të.
13The Landlady- Roald Dahl Billy Weaver është një i ri shtatëmbëdhjetë vjeçar i cili ka udhëtuar me tren nga Londra në Bath për të filluar një punë të re. Duke kërkuar për akomodim, ai has në një konvikt dhe ndihet çuditërisht i detyruar nga tabela e saj që thotë "Bed and Breakfast".
14The Landlady- Roald Dahl Rrëfyer në vetën e parë, historia është një përmbledhje shënimesh në ditar të shkruar nga një grua, bashkëshorti mjek i së cilës ka marrë me qira një rezidencë të vjetër për verën. Duke hequr dorë nga dhomat e tjera të shtëpisë, çifti zhvendoset në çerdhen e sipërme. Si një formë trajtimi, burri e ndalon gruan e paidentifikuar të punojë ose të shkruajë dhe e inkurajon atë të hajë mirë dhe të marrë shumë ajër në mënyrë që ajo të mund të shërohet nga ajo që ai e quan "depresioni nervor i përkohshëm - një tendencë e lehtë histerike", një e zakonshme.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe njohin zhanerat e teksteve.
2Në përfundim të kësaj lënde, studentët duhet të përvetësojnë njohuri mbi cfarë është analiza e tekstit dhe llojet e analizave.
3Synohet analiza e teksteve duke filluar nga studimi i fjalëvë tek kuptimi dhe domethënia më gjërë.
4Studentët do të aftësohen të analizojnë sfondin dhe referimet historike.
5Studentët do të aftësohen në analizimin e referimeve fetare.
6Gjithashtu synohet analiza e kontekstit, simboleve, temave kryesore etj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 134
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.36
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)