Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizë Teksti II merret me analizën e një shumëllojshmërie të gjerë të llojeve të teksteve në anglisht, të mësosh studentët të jenë më të aftë në të kuptuar dhe në përdorimin e gjerë të fjalëve. Qëllimi më specifik në këtë lëndë është ti mësojë studentët sesi të kuptojnë një tekst letrar. Në këtë mënyrë teksti është i ndarë në tre gjini; proza, drama dhe poezia. Detyra : studentët janë për të zhvilluar një përsëritje të tekstit letrar që është mësuar në klasë.
Objektivat Studentet e ketij kursi do te mund te bejne dallimin mes llojeve te ndryshme te teskteve, -do te mund te ndertojne imazhe nga pershkrimet dhe fjalet e perdorura ne tekst -do te mund te analizojne temat e trajtuara ne tregimet e shkurtra -do te mund te kuptojne simbolet dhe kuptimin qe ata transmetojne!
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Washington Irving, Djalli dhe Tom Walker
2Washington Irving, Djalli dhe Tom Walker
3 Washington Irving, Rip Van Winkle
4Washington Irving, Rip Van Winkle
5James Joyce, Eveline
6James Joyce, Araby
7James Joyce,Araby; Wilfred Owen, Anteme per rinine e shkaterruar
8Provim Gjysmëfinal
9E.A.Poe The Tell-Tale Heart
10E.A.Poe The Tell-Tale Heart
11Short Stories
12Short Stories
13Short Stories
14Short Stories
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe njohin zhanerat e teksteve
2Studentët janë të aftë të shkruajnë dhe të analizojnë të paktën tre zhanera letrare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)