Emri i Lëndës : Letërsi Angleze I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 215-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi ne do të diskutojmë rreth një numri të konsiderueshëm shkrimtarësh që do të ndihmojnë studentët të njihen me Letërsinë Angleze dhe ndikimin e letërsisë në shoqërinë Anglo- Saksone dhe më vonë në shoqërinë britanike. Analiza e periudhave të ndryshme të kësaj letërsie, e shkrimtarëve më të rëndësishëm dhe veprave të tryre.
Objektivat Studentët do të inkurajohen të analizojnë vepra të famshme letrare të shkrimtarëve të ndryshëm. Gjithashtu, faktorët socialë gjatë këtyre periudhave do të merren në konsideratë. Studentët do të jenë të aftë të shprehin ndjenjat, njohuritë dhe analizën kritike të teksteve të ndryshëm.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Anglo Saksonët.Letërsia e vjetër Angleze. Beowulf. Rëndësia e tij.
2Periudha Mesjetare. Geoffrey Chaucer. Jeta dhe vepra. The Cantebury Tales. (1)
3The Cantebury Tales.(2) Rilindja Angleze dhe Reformacioni. Shkrimtarë dhe ide.
4Christopher Marlowe. Jeta dhe vepra.Dr. Faustus.
5Analizë.William Shakespeare. Jeta dhe vepra. Gjuha Shekspiriane.
6Sonetet e Shekspirit.The Merchant of Venice. (1)The Merchant of Venice. (2)The Merchant of Venice. (3)
7Hamlet. (1)Hamlet. (2)Macbeth (1)
8Provim Gjysmëfinal
9Macbeth. (2)John Milton. Jeta dhe vepra.Paradise lost.
10Paradise regained.Daniel Defoe. Jeta dhe vepra.Robinson Crusoe. (1)
11Robinson Crusoe. (2)Jobathan Swift. Jeta dhe vepra.Gulliver`s travels.
12Robert Burns. Jeta dhe vepra.Poemat.William Blake. Jeta dhe vepra.
13Poezi.Poezi.Poezi.
14Prezantime të punëve të kursit.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri rreth shkrimtarëve të ndryshëm, veprave të tyre dhe periudhave të Letërsisë Angleze
2Analizë kritike e teksteve të ndryshëm
3Të diskutosh rreth llojeve të ndryshëm të teksteve dhe leximit kritik
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2918
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)