Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizë Teksti II merret me analizën e një shumëllojshmërie të gjerë të llojeve të teksteve në anglisht, të mësosh studentët të jenë më të aftë në të kuptuar dhe në përdorimin e gjerë të fjalëve. Qëllimi më specifik në këtë lëndë është ti mësojë studentët sesi të kuptojnë një tekst letrar. Në këtë mënyrë teksti është i ndarë në tre gjini; proza, drama dhe poezia. Detyra : studentët janë për të zhvilluar një përsëritje të tekstit letrar që është mësuar në klasë.
Objektivat -Të kuptojë stilin dhe teknikat që janë përdorur në artikuj, histori të shkurtra, artikuj që të bëjnë të reflektosh Studenti të përmirësoj aftësitë analitike dhe të kuptuarin Të rrisë perceptimin e studentit në mënyrën e tyre të parit të gjërave,simbolizmin,vendosjen etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Washington Irving,Djalli dhe Tom Walker
2Washington Irving, Djalli dhe Tom Walker
3 Washington Irving,Rip Van Winkle
4Washington Irving,Rip Van Winkle
5James Joyce ,Eveline
6James Joyce,Araby
7James Joyce,Araby ;Wilfred Owen, Anteme per rinine e shkaterruar
8Provim Gjysmëfinal
9E.A.Poe The Tell-Tale Heart
10E.A.Poe The Tell-Tale Heart
11Short Stories
12Short Stories
13Short Stories
14Short Stories
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe njohin zhanerat e teksteve
2Studentët janë të aftë të shkruajnë dhe të analizojnë të paktën tre zhanera letrare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 122
Provimi final 11010
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 128
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.12
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)