Kodi i Lëndës : FFL 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Lindita Gjetani, MA
2016-2017 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Lindita Gjetani, MA
2015-2016 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Lindita Gjetani, MA
2014-2015 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Lindita Gjetani, MA
2013-2014 / Pranverë FFL 202-1 Gjuhë Frënge II Lindita Gjetani, MA