Kodi i Lëndës : AFL 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë AFL 301-1 Gjuha Shqipe për të Huajt V Etleva Gogu, MA