Kodi i Lëndës : SFL 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë SFL 301-1 Gjuhë Spanjolle III Martin Gaspar Arslanian Torre, MA