Kodi i Lëndës : ELL 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Indrit Lami, Msc
2018-2019 / Semestri i Verës ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 316-4 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 316-5 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 316-6 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Ilda Poshi, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 316-4 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 316-5 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-4 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-5 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-6 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 316-7 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Zamira Hodo, Msc
2015-2016 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Elona Vrenezi, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë ELL 316-4 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Lediana Beshaj, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Lediana Beshaj, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-4 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-5 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Enriketa Sogutlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-6 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 316-7 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 316-1 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 316-2 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 316-3 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës Lokman Coskun, PhD