Kodi i Lëndës : ELL 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2020-2021 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 212-1 Analizë Teksti II Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 212-1 Analizë Teksti II Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Robert Cook, MA
2012-2013 / Pranverë ELL 212-1 Analizë Teksti II Enriketa Sogutlu, PhD