Kodi i Lëndës : ELL 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Simon Rowe, MA
2012-2013 / Pranverë ELL 315-1 Histori dhe Kulturë Britanike Robert Cook, MA