Kodi i Lëndës : SFL 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Pranverë SFL 202-1 Gjuhë Spanjolle II Martin Gaspar Arslanian Torre, MA
2013-2014 / Pranverë SFL 202-1 Gjuhë Spanjolle II Martin Gaspar Arslanian Torre, MA
2012-2013 / Pranverë SFL 202-1 Gjuhë Spanjolle II Martin Gaspar Arslanian Torre, MA