Kodi i Lëndës : AFL 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë AFL 202-1 Gjuha Shqipe për të Huajt IV Etleva Gogu, MA