Kodi i Lëndës : SFL 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë SFL 201-1 Gjuhë Spanjolle I Martin Gaspar Arslanian Torre, MA
2014-2015 / Vjeshtë SFL 201-1 Gjuhë Spanjolle I Martin Gaspar Arslanian Torre, MA
2013-2014 / Vjeshtë SFL 201-1 Gjuhë Spanjolle I Martin Gaspar Arslanian Torre, MA
2012-2013 / Pranverë SFL 201-1 Gjuhë Spanjolle I Martin Gaspar Arslanian Torre, MA