Kodi i Lëndës : ELL 357
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë ELL 357-1 Historia e Kritikës Letrare Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.