Kodi i Lëndës : ELL 351
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD