Kodi i Lëndës : ELL 356
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane William Karl Martin, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane Carly Reci, Msc
2014-2015 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane Carly Reci, Msc
2013-2014 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 356-1 Studime Amerikane Artur Jaupaj, PhD