Kodi i Lëndës : ELL 255
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Carly Reci, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 255-1 Anglishte Biznesi Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Carly Reci, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 255-1 Anglishte Biznesi Katherine Lee Kyes, MA