Kodi i Lëndës : ELL 342
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Edona Llukacaj, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Ilda Poshi, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Iris Kokoli, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 342-1 Përkthim Terminologjie Enkeleda Jata, PhD