Kodi i Lëndës : ELL 318
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Laureta Valva, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 318-1 Sociolinguistikë Yakup Cetin, PhD