Kodi i Lëndës : ELL 312
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 312-1 Histori dhe Kulturë Amerikane Recep Sahin Arslan, PhD